95 17 55 34 dag@dafro.no

Skålvollen I

Enebolig m/ garasje på Skålvollen i Skaun. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag utenom elektro – prosjektering og utførelse. Ferdig juni 2010.
BYA 173 m2, BRA 156 m2.
Tiltakshaver: Lars O. Landrø