95 17 55 34 dag@dafro.no

 Eggkleiva

Enebolig i Eggkleiva, Skaun. Hovedleveranse – prosjektering, tømrer, våtrom og flis. Ferdig juli 2011. BYA 163 m2, BRA 218 m2.
Tiltakshaver: Ola Storseth og Tove Elise Arentz.