95 17 55 34 dag@dafro.no

Einan, Børsa

Enebolig med garasje. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag
unntatt arkitekturprosjektering.  Ferdig vinteren 2011-12
BRA 234m2, BYA 154m2
Tiltakshaver: Kåre og Bente Rønningen