95 17 55 34 dag@dafro.no

Eliløkken sjøside, Børsa

7 leiligheter i rekke.