95 17 55 34 dag@dafro.no

Fjellhaugsveien 31

Enebolig i Fjellhaugveien i Børsa. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag – prosjektering og utførelse. Ferdig november 2008. BYA 97 m2, BRA 147 m2.