95 17 55 34 dag@dafro.no

Fjellhaugveien 24

Enebolig i Børsa. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag utenom maler – prosjektering og utførelse. Ferdig august 2011. BYA 224 m2, BRA 233 m2.

Tiltakshavere: Bård Selsås og Kristin Gangås.