95 17 55 34 dag@dafro.no

Hesttrøa 16

Enebolig i Løvset boligfelt på Melhus. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag – prosjektering og utførelse. Ferdig september 2010. BYA 115 m2, BRA 172 m2.