95 17 55 34 dag@dafro.no

Jåren

Enebolig på Jåren i Skaun. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag utenom elektro, våtrom og flis. Ferdig oktober 2009.
BYA 125 m2, BRA 191 m2.
Tiltakshaver: Martin Jystad og Anita Stamnsve.