95 17 55 34 dag@dafro.no

Lykkja

5 eneboliger på Lykkja, Viggja. Hovedleveranse – tømrer, våtrom og flis. Ferdig sommeren 09.
Tiltakshaver: Sameiet Lykkja.