95 17 55 34 dag@dafro.no

Skaun kommune, inntaksbygg Malmsjøen

Tilbygg til eksisterende inntakshus, komplett leveranse.
BYA: 25m2
Ferdig sommeren 2012
Tiltakshaver: Skaun kommune