95 17 55 34 dag@dafro.no

Råbygda, Skaun

Komplett, nøkkelferdig leveranse av enebolig i Råbygda, Skaun. Unntatt graving og betong.
Ferdig høsten 2012
BYA 130m2, BRA 309m2
Tiltakshaver: Bjørge og Brit Leraand Rekstad