95 17 55 34 dag@dafro.no

Skålvollen II

Enebolig m/ garasje på Skålvollen i Skaun. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag utenom elektro – prosjektering og utførelse. Ferdig juni 2010. BYA 163 m2, BRA 145 m2.
Tiltakshaver: Lars og Kristin Syrstad