95 17 55 34 dag@dafro.no

Wiggen

Utvendig restaurering av trønderlån og stabbur på Viggja. Tømrerleveranse.  Ferdig april 2008.

Tiltakshaver: John Wiggen